BTT Ruta do Viño Rías Baixas, regalos por participar.