Ribeiro Son de Viño, el festival de esencia galega.